Marathon Taneszk?z-Sport


A tartalomhozMagunkr?l...


V?llalkoz?sunk a hazai sportszergy?rt?s egyik jelent?s k?pvisel?je. Hasznosnak tartjuk, hogy vev?ink min?l t?bbet tudjanak meg r?lunk ?s gy?rt?si b?zisunkr?l. ?zemegys?geink ter?lete meghaladja a 2000 m2-t, ami mag?ban foglal egy korszer? faipari egys?get, egy k?rpitos m?helyt, valamint egy f?mszerkezet-ipari egys?get, amelyhez egy korszer? porfest?m?hely tartozik.

K?zponti ?p?let?nk 900 m2 rakt?rhelyis?get, ?sszeszerel? r?szleget ?s egy korszer? irod?t foglal mag?ban. Sz?ll?t?si tev?kenys?g?nket 3 g?pj?rm?vel v?gezz?k. Koll?g?ink szaktud?sa garant?lja term?keink min?s?g?t. A folyamatos fejleszt?seknek k?sz?nhet?en, az ?j ?tletek, a megv?ltozott szabv?nyok ?s egyedi vev?ig?nyek, sz?m?t?g?pes tervez?s alapj?n val?sulnak meg.

Term?keink a szak?gi el??r?sok, a magyar sportszerszabv?nyok szerint, valamint a nemzetk?zi sportsz?vets?gek ?ltal el??rt szab?lyok figyelembe v?tel?vel k?sz?lnek.

Sz?ll?t?si programunk egy r?sz?t a kereskedelmi ?ruk k?pezik, amelyek min?s?gellen?rz?s?nk ut?n ker?lnek a felhaszn?l?hoz.

F?bb term?kk?reink: Tornāszerek, kos?rlabda eszk?z?k, h?l?tart? ?llv?nyok (tenisz, r?plabda, tollas), Sportkāpuk, sporth?l?k, v?d?h?l?k, k?szs?gfejleszt? eszk?z?k, ?vodai eszk?z?k, t?relv?laszt? berendez?sek, mobil ?s fix lel?t?k, sz?npadok, tornap?diumok, Fālburkolātok, valamint irodai ?s iskola b?torok sz?les v?laszt?kban ?s egyedi kialak?t?sban. R?szletesbben a "Term?kek" men?pontban vagy el?rhet?s?geinken ?rdekl?dhet.

F?oldal | Term?kek | Sz?ll?t?si, fizet?si felt?telek | Viszontelad?ink figyelm?be | Megrendel?s | Megval?sult p?ly?zatok | El?rhet?s?g | ?rlista | Oldalt?rk?p


Vissza a tartalomhoz | Vissza a f?men?be